راه های ارتباطی با شرکت علی کالا

تهران ، بزرگراه همت ، برج جام جم همت

شرکت تعاونی عام المنفعه فاطر و شرکت های تابع بندرعباس ،هنگ کنگ، گوانجو ،شانگهای ،شیامن ،یونگ فو
تهران ،مشهد ،اصفهان،شیراز ،بندر عباس .